Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời đang gây nhiều khó khăn cho đối tượng nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Bạn có phải là đối tượng nộp thuế TNCN ?

Văn bản pháp quy nào quy định thu nhập chịu thuế của bạn ?

Cách tính thuế TNCN của bạn như thế nào ?

Thủ tục kê khai như thế nào ?

Thu nhập này có phải quyết toán hay không? Thủ tục quyết toán ?

 

Các bài viết khác...